Παρουσίαση μελέτης “Κόστος θέρμανσης στα νοικοκυριά της Πελοποννήσου από το φυσικό αέριο”

0

Δείτε την παρουσιαση της μελέτης για τη θερμανση των νοικοκυριών με φυσικό αέριο, το κόστος και την προοπτική για το μέλλον που διεξήγαγε το INSTITUTE FOR EUROPEAN ENERGY AND CLIMATE POLICY.

Leave a Reply