Σε σχετική ερώτηση, μας είπε ο δημοτικός σύμβουλος Βασίλης Πανταζής. 

“Συμφωνώ με τον κύριο Πνευματικό στο ότι ο Δήμος Κορινθίων δεν έχει πρόβλημα στην αποκομιδή των απορριμμάτων. Αφού δεν τα μαζεύει καθόλου, πώς να έχει πρόβλημα στην αποκομιδή τους;”