Πανταζης: Γιατί καταψηφισαμε Τσαουση

0

ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΨΗΦΟΣ ΔΙΟΤΙ….

image

Σχετικά με το ζήτημα της αρνητικής ψήφου της μείζονος αντιπολίτευσης του Δήμου Κορινθίων στην επέκταση γνωστής πτηνοτροφικής μονάδας στην περιοχή ΚΟΣΜΑΣ Εξαμιλίων, ο δημοτικός σύμβουλος Δήμου Κορινθίων Βασίλειος Πανταζής μας δήλωσε :
“Βλέποντας στο διαδίκτυο την εκπομπή τοπικού τηλεοπτικού σταθμού σχετικά με την αρνητική ψήφο στο Δημοτικό Συμβούλιο στο θέμα της έγκρισης ΜΠΕ πτηνοτροφικής μονάδας (όπου προβλέπεται ο τετραπλασιασμός της δυναμικότητας της), και για την αποκατάσταση της αλήθειας, θέλω να δηλώσω τα εξής:
Προσωπικά εγώ αλλά πιστεύω και η παράταξη είμαστε απόλυτα θετικοί στη νόμιμη δημιουργία νέων ή την επέκταση υπαρχουσών επιχειρήσεων (κάτι που άλλωστε φάνηκε στις θετικές μας ψήφους για αντίστοιχες μελέτες ιχθυοτροφείων παρά την αρνητική εισήγηση της δημοτικής αρχής) αφού αυτό σημαίνει κυρίως τη μείωση της ανεργίας στην περιοχή.
Η συγκεκριμένη επιχείρηση είχε περιβαλλοντικά προβλήματα στο παρελθόν τα οποία οδήγησαν σε δικαστικές διαμάχες με τους κατοίκους της περιοχής. Αυτήν την περίοδο όμως και μετά τα μέτρα που έλαβε, δεν διαπίστωσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες κάποια αρνητική γνωμάτευση. Πέρα από την όχληση των όμορων οικισμών και όχι μόνο και μετά από ενδελεχή έλεγχο της νομοθεσίας σε συνάρτηση με το ισχύον από το 2013 Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Κορίνθου διαπίστωσα ότι:
Στην περιοχή που λειτουργεί η επιχείρηση προβλέπεται η δημιουργία βιομηχανικής περιοχής και στις δραστηριότητες που μπορούν να αναπτυχθούν δεν έχει προβλεφθεί η πτηνοτροφική ή κτηνοτροφική επιχείρηση. Κατά την άποψη μου ορθώς, αφού όπου υπάρχει τέτοια επιχείρηση η σχετική νομοθεσία προβλέπει ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει βιομηχανία προϊόντων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε οικόπεδο που βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη από 600 μέτρα από το οικόπεδο του πτηνοτροφείου. Δηλαδή αν δοθούν άδειες για δυο ή τρεις ακόμη αντίστοιχες επιχειρήσεις μέσα στη βιομηχανική περιοχή αυτόματα αυτή ουσιαστικά αδρανοποιείται. Γιαυτό άλλωστε το ΓΠΣ προβλέπει τη χωροθέτηση πτηνοτροφικών μονάδων σε άλλες περιοχές.
Φυσικά η επιχείρηση αφού έχει ιδρυθεί πριν την έγκριση του ΓΠΣ μπορεί να λειτουργεί νομίμως χωρίς όμως να μπορεί να αυξήσει τη δυναμικότητα της.
Έτσι, προκειμένου να τηρηθεί η νομοθεσία αλλά και να προστατευθεί το ΓΠΣ, αφού σε περίπτωση έγκρισης της επέκτασης της μονάδας ο οιοσδήποτε αποκτά το δικαίωμα να αιτηθεί τη χωροθέτηση αντίστοιχης δραστηριότητας στη Βιομηχανική περιοχή, με αποτέλεσμα την πλήρη αχρήστευση της και την απώλεια της δυνατότητας να γίνουν σοβαρές επενδύσεις, ψηφίσαμε αρνητικά και μάλιστα επισημάναμε ότι πρέπει να προστατευθεί και ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας, αφού η έκδοση οικοδομικής άδειας επέκτασης της μονάδας μπορεί να ακυρωθεί μετά από προσφυγή κάθε ενδιαφερόμενου. Προσωπικά πιστεύω ότι θα μπορούσε να είχε λυθεί το ζήτημα αν είχε αντιμετωπισθεί με σοβαρότητα κατά τη σύνταξη του ΓΠΣ ενώ τώρα πρέπει να προηγηθεί η τροποποίηση του. Αυτά είναι τα πραγματικά στοιχεία και με βάση αυτά αλλά και την ανάγκη να προστατευθούν οι περίοικοι, καταλήξαμε στην αρνητική μας ψήφο.”

Πανταζής Βασίλειος
Δημοτικός σύμβουλος

Leave a Reply