ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ (του Νίκου Ξένου)

0

Οι κοινωνικές δεξιότητες είναι εκείνες οι ικανότητες, που αφορούν περισσότερο τόσο την

προσωπική ανάπτυξη του ατόμου όσο και τις διαπροσωπικές του σχέσεις. Αυτό θα πει ότι

όλοι οι άνθρωποι ανεξαρτήτως ηλικίας και κοινωνικής θέσης τις χρησιμοποιούν συνεχώς.

Έχουν σχέση με την σκέψη και την κοινωνική συμμετοχή,είναι τα καθημερινά εργαλεία του

ανθρώπου που καθιστούν ουσιαστική και αποτελεσματική την συνάντηση και την σχέση του

με τον συνάνθρωπο στην προσωπική αλλά και την επαγγελματική του ζωή.

Κοινωνικές δεξιότητες είναι οι παρακάτω:

  • Επικοινωνιακές δεξιότητες.

  • Η διεκδικητική συμπεριφορά.

  • Η ικανότητα διαπραγμάτευσης λύσεων και επίλυσης προβλημάτων.

  • Η αυτοαποκάλυψη.

  • Η ικανότητα να κτίσει κάποιος σχέση συνεργασίας.

  • Η ικανότητα οργάνωσης ομάδων, ενθάρρυνσης, βοήθειας των μελών της.

  • Η ικανότητα ηγεσίας.

  • Η ικανότητα της "κοινωνικής ανάλυσης".

  • Η ικανότητα ευελιξίας, καινοτομίας και ανάπτυξης πρωτοβουλιών.

  • Η ικανότητα οργάνωσης και προγραμματισμού.

Επικοινωνιακές δεξιότητες:

Η ικανότητα για επικοινωνία θεωρείται το βάθρο των κοινωνικών δεξιοτήτων. Είναι από την

μία μεριά η ικανότητα ενός ατόμου να στέλνει και να λαμβάνει σαφή μηνύματα και από την

άλλη να διαχειρίζεται με την κατάλληλη συμπεριφορά κάθε κοινωνική περίσταση. Επί πλέον

σημαίνει την ικανότητά να εφαρμόζει στην πράξη τις γνώσεις αυτές κάτω από οποιεσδήποτε

συνθήκες, όπως πίεση χρόνου, άγχους, χωρίς να χάνει τον έλεγχό του.

Η διεκδικητική συμπεριφορά:

Το άτομο είναι σε θέση να διεκδικεί τα δικαιώματά του, να προβάλλει τις απαιτήσεις του,

όταν το απαιτεί η περίσταση, χωρίς να αγνοεί και τα παραδεγμένα δικαιώματα των άλλων.

Η αποτελεσματική κοινωνική διεκδικητικότητα περιλαμβάνει ψύχραιμες αποφάσεις αλλά και

ήρεμη οριοθέτηση.

Η ικανότητα διαπραγμάτευσης λύσεων:

Έχει να κάνει με την ικανότητα του «μεσολαβητή», ο οποίος είτε εντοπίζει το πρόβλημα όταν

δημιουργείται και με σωστό χειρισμό να προλαβαίνει τους διαπληκτισμούς, είτε να

κατευνάζει όσους έχουν ήδη ξεσπάσει,υποδεικνύοντας δημιουργικές εναλλακτικές λύσεις.

Η αυτοαποκάλυψη:

Το μέρος του εαυτού μας και της εσωτερικής μας ζωής την οποία είμαστε διατεθειμένοι να

μοιραστούμε με τους άλλους και πόσο εύκολα μας κάνει αυτό να νιώθουμε ευάλωτοι;

Η αυτοαποκάλυψη δείχνει επιπλέον το επιθυμητό άνοιγμα προς τους άλλους, εμπιστοσύνη

στην αξία του εαυτού μας και δίνει την ευκαιρία στους άλλους να κάνουν το ίδιο.

Η ικανότητα να κτίσει κάποιος σχέση συνεργασίας :

Συνεργασία υψηλής ποιότητας σημαίνει εργασία μαζί με άλλους προς επίτευξη κοινών

στόχων και μπορεί να επιτευχθεί πρωτίστως μέσω της αποδοχής της διαφορετικότητας

του άλλου αλλά και της δυνατότητας έκφρασης μιας ενδεχόμενης διαφωνίας.

Η ικανότητα οργάνωσης ομάδων:

Υλοποιείται με τον καθορισμό, τον καταμερισμό τον έλεγχο των καθηκόντων των μελών της

ομάδας και γενικά όλης της διεργασίας. Αποτελεί την ουσιαστική δεξιότητα των ηγετών.

Η ικανότητα ηγεσίας:

Είναι η ικανότητα που μπορεί να εκφράζει το συλλογικό αίσθημα και να το αρθρώνει.

Σημαίνει υψηλή κοινωνική νοημοσύνη,οι ηγέτες πρέπει να μπορούν να συνταιριάξουν τους

ανθρώπους, να έχουν την οξύνοια να διαβάσουν τις αντιδράσεις και τα συναισθήματά τους,

να ηγούνται, να οργανώνουν και να διευθετούν τις διαφορές που εμφανίζονται σε κάθε

ανθρώπινη δραστηριότητα.

Η δεξιότητα της "κοινωνικής ανάλυσης":

Η γνώση του πώς αισθάνονται οι άλλοι,μπορεί να οδηγήσει σε μια άνετη εξοικείωση ή σε

μια αίσθηση επαφής. Απαιτεί την ωρίμανση και της εν συναίσθησης. Η εν συναίσθηση

απαιτεί ηρεμία και δεκτικότητα, έτσι ώστε ο συγκινησιακός εγκέφαλος να είναι σε θέση να

προσλάβει τα συναισθηματικά σήματα ενός άλλου ανθρώπου. Αυτή η ικανότητα εμπλέκεται

σε μια ευρύτατη σφαίρα δραστηριοτήτων της ζωής, από τις πωλήσεις και τη διοίκηση ως

την πολιτική δράση.

Η ικανότητα ευελιξίας, καινοτομίας και ανάπτυξης πρωτοβουλιών:

Αρχικά, αυτή η ικανότητα επιτρέπει στα άτομα που τη διαθέτουν να προβούν σε καταλυτικές

δράσεις όσον αφορά την αλλαγή, ελαχιστοποιώντας τους ανασταλτικούς παράγοντες που

προκαλούνται από άτομα που εκπροσωπούν το κατεστημένο.

Η ικανότητα λήψης αποφάσεων, οργάνωσης και προγραμματισμού:

Σχετίζεται άμεσα με τις προηγούμενες δεξιότητες που αναφέραμε όπως η ηγεσία, η

οργάνωση ομάδων, η καινοτομία, η σχέση συνεργασίας και άλλες.

Σε επόμενη ανάρτηση θα δούμε το τι και το πως των κοινωνικών δεξιοτήτων,αυτών των

κοινωνικών ''κλειδιών'', σε σχέση με τα διαφορετικά πλαίσια όπως είναι η εκπαίδευση, η

εργασία,η ανεργία,η επιχείρηση κ.α

ΞΕΝΟΣ ΝΙΚΟΣ

Εκπαιδευτής Ενηλίκων

Ειδίκευση Συμβουλευτική

Προσανατολισμός

Απάντηση