Ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων έχει θέσει ως στόχο την ασφαλή

λειτουργία των Παιδικών του Χαρών με τον παράλληλο εκσυγχρονισμό τους.

To 2016 πραγματοποιήσαμε την ανακατασκευή 5 Παιδικών Χαρών με την απαραίτητη

πιστοποίηση, συνολικού Προϋπολογισμού 180.000 ευρώ, καθώς πετύχαμε χρηματοδότηση

από πρόγραμμα του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ.

Σήμερα, ύστερα από σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (αρ. πρωτ. 10967/30-03-

2017) με το οποίο ζητούσε από τους Δήμους να καταγράψουν τις ανάγκες των Παιδικών

Χαρών τους, ώστε να διερευνηθεί η δυνατότητα εκπόνησης ειδικού χρηματοδοτικού

προγράμματος, υποβάλαμε Τεχνικό Δελτίο καταγραφής και πλήρη κοστολόγηση για:

 Παρεμβάσεις σε 5 υφιστάμενες Παιδικές Χαρές,

 Διαμόρφωση 1 νέας Παιδικής Χαράς.

Ο συνολικός απαιτούμενος Προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 145.000 ευρώ.