Ο δημαρχος Κορινθίων “ξήλωσε” τις αρμοδιότητες από το Γ. Μουρουτσο

0
Σε μια κίνηση που προκαλεί αν μη τι άλλο έκπληξη προέβη ο δήμαρχος Κορινθίων Αλ. Πνευματικός.
Όπως βλέπουμε στο διαύγεια οι λόγοι είναι ότι δεν υλοποιεί τις πολιτικές προτεραιότητες (!)
και ότι δεν κάνει με ταχύτητα το έργο την ίδια στιγμή που κατά γενική ομολογία υπάρχει δεδομενη βελτίωση τον τελευταίο χρόνο στους τομείς αρμοδιότητας
Ποιος παίρνει τις αρμοδιότητες; Σας το μεταφέρουμε από το Διαυγεια:
Ορίζει τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ.Μπάκουλη Δημήτριο του Κωνσταντίνου, ως
Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο και του αναθέτει (χωρίς αμοιβή) την εποπτεία και τον συντονι-
σμό των ακόλουθων δράσεων του Δήμου Κορινθίων στους παρακάτω Τομείς :
1. Υπηρεσία Πρασίνου
2. Συντήρηση Δημοτικής Αγοράς
3. Συντήρηση , επισκευή και διαχείριση των Δημοτικών Κτιρίων
4. Συντήρηση και διαχείριση έργων ηλεκτροφωτισμού των κοινοχρήστων χώρων
5. Σήμανση οδών
6. Κατασκευή μικρών έργων άρδευσης των κοινοχρήστων χώρων
7. Συντήρηση φθαρμένων οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων που εκτελούνται από την Υπηρεσία
Αυτεπιστασίας
8. Πολιτική Προστασία (άρθρο 75 Παρ. Ι περ.ζ υποπερ. 1,2,3 του ν.3463/2006).
Β. -Ορίζει όπως ο ανωτέρω συνυπογράφει με τον Δήμαρχο όλες τις εντολές προμήθειας υλικών του
Τομέα ευθύνης του

Leave a Reply