Ντροπιαστικές οι εικόνες λίγα χιλιόμετρα μακριά από τον Αρχαιολογικό χώρο.