Η τοποθέτηση στο Δημ.Συμβούλιο, για την πλατεία Περιβολάκια, του
Δημ.Συμβούλου Γεωργίου Μουρούτσου.