Μεσιτικά γραφεία: γιατί είναι απαραίτητα;

0

Πολλοί από εμάς που δεν έχουμε εμπλακεί μέχρι σήμερα σε αγοραπωλησίες και ενοικιάσεις ακινήτων, είτε για προσωπική, είτε για επαγγελματική χρήση, ίσως δυσκολευόμαστε να κατανοήσουμε την αναγκαιότητα μεσολάβησης εξειδικευμένων επαγγελματιών, των γνωστών μεσιτικών γραφείων, προκειμένου να επιτύχουμε αυτό που αναζητούμε.

Όταν όμως μπούμε στο «λούκι» της αναζήτησης είτε ακινήτου, είτε αγοραστή, τότε αυτόματα αντιλαμβανόμαστε την μεγάλη αξία που έχει η παρουσία του επαγγελματία και η διάθεση των γνώσεων και δεξιοτήτων του, στη δική μας εξυπηρέτηση.

Ας δούμε λοιπόν συνοπτικά κάποιους λόγους για τους οποίους είναι απαραίτητη η συμμετοχή του μεσιτικού γραφείου, στην επιδιωκόμενη από εμάς αγοραπωλησία.

Κατ’ αρχήν γνωρίζει καλά την αγορά. Οι καθημερινές ανακατατάξεις των οικονομικών δεικτών που αφορούν την αγορά ακινήτων και οι τάσεις που διαμορφώνονται, είναι ενδεικτικές των συνθηκών που θα αντιμετωπίσουμε, στην προσπάθεια μας να πετύχουμε τη συναλλαγή μας.

Πέραν όμως της αγοράς, υπό την γενικότερη έννοια του όρου, γνωρίζει με τρόπο που εμείς δεν θα μπορέσουμε ποτέ, την συγκεκριμένη τοπική αγορά στην οποία στοχεύουμε. Εάν, για παράδειγμα πουλάμε ακίνητο, γνωρίζει τι συμβαίνει στην περιοχή που το έχουμε. Τις τάσεις, το ρυθμό αγοραπωλησιών, τις τιμές, τις ευκολίες και δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουμε, τα υπέρ και τα κατά.

Εάν πάλι αναζητάμε ακίνητο σε μία περιοχή, ισχύουν τα ίδια. Και επομένως, η εμπλοκή ενός μεσιτικού γραφείου, διαφωτίζει την πορεία μας και ξεκαθαρίζει αρκετά τα πράγματα.

Η αναζήτηση υποψηφίου αγοραστή, για παράδειγμα, δεν είναι μια απλοϊκή διαδικασία. Θέλει βάσεις δεδομένων, πελατολόγιο, τηλέφωνα, ραντεβού, διαπραγματεύσεις. Πράγματα στα οποία εμείς οι κοινοί θνητοί δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε, ούτε στο ελάχιστο.

Ένα μεσιτικό γραφείο θα ανεβάσει κάποιες αγγελίες που αφορούν το ακίνητο μας, θα παρακολουθεί την επισκεψιμότητα τους,  θα κλείσει κάποια ραντεβού μέσω αυτών, θα αξιολογήσει τις προσφορές των υποψηφίων αγοραστών και τελικά θα μας φέρει σε επαφή με τα πλέον κατάλληλα άτομα που θα έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον.

Το κύκλωμα των εργασιών που απαιτεί μια αγοραπωλησία – διαχείριση πληροφοριών, ακινήτων, περιοχών, πελατών – είναι πολύπλοκο και χρειάζεται σοβαρότητα και αφοσίωση, που μόνο ένας εξειδικευμένος επαγγελματίας μπορεί να διαθέτει.

Τέλος, ένα μεσιτικό γραφείο, θα διαπραγματευτεί καλύτερα από εμάς τους οικονομικούς όρους της συναλλαγής, σύμφωνα με όσα θα έχουν συζητηθεί, και θα οδηγήσει τη διαδικασία εκεί που είναι η καλύτερη λύση.

Γνώση της αγοράς ακινήτων, της τοπικής αγοράς που εξελίσσεται η αγοραπωλησία, διοίκηση πληροφοριών και πελατών, διαχείριση της διαδικασίας και καλύτερη διαπραγμάτευση είναι κάποιοι από τους λόγους για τους οποίους οφείλουμε να εμπιστευθούμε ένα μεσιτικό γραφείο.

Εάν προσθέσουμε σε αυτά, ότι κάθε σύγχρονο μεσιτικό είναι εξοπλισμένο με το κατάλληλο πρόγραμμα μηχανοργάνωσης – CRM για τη διαχείριση όλων των εργασιών και πληροφοριών, τότε καταλαβαίνουμε τη συντριπτική αξία που έχει η συνεργασία μας με τους κατάλληλους επαγγελματίες.

θα αξιολογήσει τις προσφορές των υποψηφίων αγοραστών και τελικά θα μας φέρει
σε επαφή με τα πλέον κατάλληλα άτομα που θα έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον.
Το κύκλωμα των εργασιών που απαιτεί μια αγοραπωλησία – διαχείριση
πληροφοριών, ακινήτων, περιοχών, πελατών – είναι πολύπλοκο και χρειάζεται
σοβαρότητα και αφοσίωση, που μόνο ένας εξειδικευμένος επαγγελματίας μπορεί να
διαθέτει.
Τέλος, ένα μεσιτικό γραφείο, θα διαπραγματευτεί καλύτερα από εμάς τους
οικονομικούς όρους της συναλλαγής, σύμφωνα με όσα θα έχουν συζητηθεί, και θα
οδηγήσει τη διαδικασία εκεί που είναι η καλύτερη λύση.
Γνώση της αγοράς ακινήτων, της τοπικής αγοράς που εξελίσσεται η αγοραπωλησία,
διοίκηση πληροφοριών και πελατών, διαχείριση της διαδικασίας και καλύτερη
διαπραγμάτευση είναι κάποιοι από τους λόγους για τους οποίους οφείλουμε να
εμπιστευθούμε ένα μεσιτικό γραφείο.
Εάν προσθέσουμε σε αυτά, ότι κάθε σύγχρονο μεσιτικό είναι εξοπλισμένο με το
κατάλληλο πρόγραμμα μηχανοργάνωσης – CRM για τη διαχείριση όλων των
εργασιών και πληροφοριών, τότε καταλαβαίνουμε τη συντριπτική αξία που έχει η
συνεργασία μας με τους κατάλληλους επαγγελματίες.

Leave a Reply