Μέχρι τέλος Μαρτίου παρατείνονται οι συμβάσεις του προσωπικού που καλύπτει ανάγκες οι οποίες προέκυψαν από την πανδημία

0

Παρατείνονται μέχρι το τέλος του Μαρτίου του 2022 οι συμβάσεις προσωπικού το οποίο είχε προσληφθεί σε πρωτοβάθμιους και δευτεροβάθμιους ΟΤΑ με 8μηνες συμβάσεις στο πλαίσιο κάλυψης αναγκών που δημιούργησε η πανδημία του κορονοϊού covid-19.

Leave a Reply