Το ακούσαμε και μάθαμε ότι παρά πολλοί γονείς δίνουν αυτήν την υπεύθυνη δήλωση.