Δημοσιεύθηκε την Παρασκευή στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Κορίνθου η υπ’ αριθμ. Α14/2017 απόφαση επί της ενστάσεως που είχε καταθέσει ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νεμέας κ. Χρήστος Ζάχος κατά του επικεφαλής της δημοτικής παράταξης της μειοψηφίας Βαγγέλη Ανδριανάκου.
Η ένσταση απορρίφθηκε ως απαράδεκτη. Μάλιστα στο σκεπτικό της αναφέρεται ότι “ούτε το κατ’ εκτίμηση του περιεχομένου του δικογράφου της ένστασης ηθικό συμφέρον του ενιστάμενου για τη μη κατοχή του αξιώματος του δημοτικού συμβούλου από πρόσωπο που τυγχάνει οφειλέτης του εν λόγω Δήμου είναι ικανό θεμελιώσει το έννομο συμφέρον του, ούτε ο ίδιος επικαλείται, πέραν αυτού, οποιοδήποτε άλλο ειδικό έννομο συμφέρον.”.
Να σημειώσουμε ότι ο κ. Ανδριανάκος τόσο κατά την εκδίκαση της ένστασης, όσο και σήμερα ουδέν ποσό οφείλει στο Δήμο Νεμέας.