Λάμπρος Κωστάρας : Έξυπνη Πόλη, μία ενωτική πρόταση/πρωτοβουλία που σύντομα θα είναι αυτονόητη ως ανάγκη

0


Πριν από μερικά χρόνια είχα την ευκαιρία να καταθέσω στο πρωτόκολλο του Δήμου Κορινθίων μία εθελοντική, αναλυτική τεχνική μελέτη-πρόταση ανάπτυξης ενός ασύρματου δικτύου ως μέρος μίας προσπάθειας ανάπτυξης φυσικών τηλεπικοινωνιακών υποδομών που θα μπορούσαν να βοηθήσουν, καταρχήν, την πόλη της Κορίνθου :

  1. Στην ενίσχυση της δημοκρατικής συμμετοχής και ενεργοποίησης των πολιτών μέσω εφαρμογών που θα διευκολύνουν την αμφίδρομη επικοινωνία πολίτη-δήμου

  2. Την βελτίωση της καθημερινότητας και των σχετικών υπηρεσιών

  3. Την ανάπτυξη έξυπνων υπηρεσιών ώστε να μειωθούν βασικά κόστη λειτουργίας του δήμου όπως η κατανάλωση ενέργειας και καυσίμων

  4. Την ενίσχυση των κοινωνικών δράσεων αλληλεγγύης και ιατρικής συνδρομής σε ευπαθείς ομάδας

  5. Την ανάπτυξη υπηρεσιών προβολής της πόλης και αποκεντρωμένη συμμετοχή επιχειρήσεων και παραγωγικών τάξεων

  6. Την ανακούφιση πάγιων προβλημάτων όπως η στάθμευση και η πρόσβαση στο εμπορικό κέντρο

  7. Την διευκόλυνση επισκεπτών και ενίσχυση δράσεων τουριστικής προβολής

  8. Την αποκεντρωμένη διοίκηση του δήμου με ουσιαστική συμμετοχή πολιτικών και μη πολιτικών φορέων μακρυά από το χρεωκοπημένο δημαρχοκεντρικό μοντέλο

Η συγκρότηση έξυπνων ή ευφυών πόλεων δεν αποτελεί μία απλή τεχνολογική εξέλιξη αλλά αναγκαιότητα στήριξης υποβαθμισμένων περιοχών ή ανάποδα εργαλείο επιβίωσης και ανάπτυξης ανεπτυγμένων αστικών κέντρων. Ζητήματα μείωσης κόστους λειτουργίας του δήμου, αύξησης ανταποδοτικής λειτουργίας των δημοτικών τελών, ασφάλειας και κοινωνικής πρόνοιας είναι πλέον αδύνατον να υποστηριχτούν μέσα από παρωχημένες αυτοδιοικητικές δομές με αυξημένες αρμοδιότητες, μειωμένους προϋπολογισμούς και ελλειμματικό προσωπικό.

Εφαρμογές όπως η έξυπνη στάθμευση, η τηλειατρική κλπ αποτελούν επίσημα εργαλεία του ΟΗΕ ακόμα και για την καταπολέμηση βασικών προβλημάτων σε προβληματικές περιοχές του πλανήτη. Πρόσφατα είχα την ευκαιρία να συμμετέχω στην δημόσια διαβούλευση για την πλατεία Περιβολάκια με ένα άρθρο όπου σημείωνα ότι ο δήμος πρέπει να προχωρήσει στην ανάπτυξη συστήματος έξυπνου φωτισμού άμεσα και πριν κακοποιήσει το πάρκο της πόλης με φωτοβολταικές διατάξεις που δεν συνεισφέρουν στον βιοκλιματικό χαρακτήρα που επιβάλλεται να έχουν οι σύγχρονες ανοιχτές κατασκευές.

Αντίστοιχες έξυπνες τεχνολογικές υποδομές θα απαιτηθούν για να λειτουργήσουν αποτελεσματικά και τα συστήματα διαχείρισης απορριμμάτων που βρίσκονται στην επικαιρότητα.

Προτείνω την άμεση ενεργοποίηση του δήμου Κορινθίων, όπως κάνουν όλοι πλέον οι δήμοι, και να υπάρξουν σχετικές πρωτοβουλίες διότι χάνεται πολύτιμος χρόνος για μία ακόμα αναπτυξιακή ευκαιρία, για την οποία πρώτη φορά έγραψα το 2006. Να θυμίσω επίσης ότι εκκρεμεί η πρόταση για την περιβαλλοντική και τεχνολογική αξιοποίηση του Πεδίου Βολής ώς, εκτός των άλλων, εργαλείου ανάπτυξης και προώθησης νέων τεχνολογιών και προσέλκυσης κόσμου υψηλής κατάρτισης, προσβάσεων και οικονομικής θέσης.

Από πολιτική και κοινωνική σκοπιά, μία ανοιχτή πρωτοβουλία επί του θέματος θα μπορούσε να λειτουργήσει ενωτικά και να φέρει συνεργασία πολλών πλευρών πέραν της συνήθους αντιπαράθεσης που δε δείχνει να λειτουργεί παραγωγικά για τους πολίτες. Πρακτικά θα μπορούσε να συσταθεί ουσιαστικά η επιτροπή διαβούλευσης μόνο με νέους επιστήμονες εκτός παρατάξεων και με βάση τεχνοκρατικά κριτήρια και συγκεκριμένες κατευθύνσεις μέσα από λήψη απόφασης του δημοτικού συμβουλίου.

Λάμπρος Κωστάρας,

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Μέλος Συμμαχίας Πολιτών

 

Απάντηση