Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για το Ράλι

0

image

Την προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας και στάθμευσης κάθε οχήματος την Κυριακή (21-06-2015) από ώρες 06:00 έως 17:00, στην Κόρινθο ως κάτωθι:
Επί του δρόμου που οδηγεί από  την Ντράσσα  προς Αγ. Ιωάννη στην διασταύρωση με Ρητό        και Αθίκια (αφετηρία ειδικής).
Εντός της πλατείας του χωριού Αγίου Ιωάννη.
Στην έξοδο του χωριού Αθίκια  προς Άγιο Ιωάννη.
Στο χωριό Αθίκια (στο φαρμακείο του χωριού), κατά την διεξαγωγή  του 34ου ΡΑΛΙ ΣΠΡΙΝΤ ΚΟΡΙΝΘΟΥ.         
   Η εκτροπή της κυκλοφορίας κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, θα διεξάγεται από παρακαμπτήριους οδούς, σύμφωνα με υποδείξεις των τροχονόμων και κατάλληλη σήμανση.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την τοποθέτηση των πινακίδων οδικής σήμανσης ως και των σημάτων – υποδείξεων των Τροχονόμων, οι δε παραβάτες αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2696/1999 (Α-57) ως τροποποιήθηκε με το Ν.3542/2007 ΄΄περί κυρώσεως του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
Η παρούσα να δημοσιευθεί στις Τοπικές Εφημερίδες, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 109 Κ.Ο.Κ. και να ανακοινωθεί από τα τοπικά Ραδιοτηλεοπτικά Μέσα.
Η  εκτέλεση της παρούσας που ισχύει από τη δημοσίευσή της, ανατίθεται στο Τ.Τ. Κορίνθου.

Leave a Reply