Ναι και για όσους δεν το γνωρίζουν 
έτσι  ονοματοδότησαν πριν από χρόνια 
οι ψαράδες τον γάτο κάτω στα ψαροκάικα.