Εκείνο που μου έκανε εντύπωση είναι ο κάδος που ψάχνει και γι αυτό…..

0

Εκείνο που μου έκανε εντύπωση είναι ο κάδος
 που ψάχνει και γι αυτό…..ήθελα να τον ρωτήσω 
αν ψάχνει για τίποτε φαγώσιμο.
 Ήθελα να τον ρωτήσω για ποιο λόγο δεν πάει 
στα δωρεάν γεύματα της μητρόπολης Κορίνθου…..
…………πάρα πολλά ήθελα να ρωτήσω
 αυτόν τον νέο άνθρωπο αλλά φοβήθηκα
 να μην το θεωρήσει προσβολή και ντράπηκα 
να το κάνω και γι αυτό τον λόγο έχω τύψεις.
Αν τον συναντήσετε πουθενά….
(διόλου απίθανο σε μια τόσο μικρή πόλη)
δώστε του έστω 50 λεπτά του Ευρώ….
κάπου μπορούν να τον βοηθήσουν.

Leave a Reply