Μια καλημέρα, από την Κόρινθο, με 7 φωτογραφίες.

0

nC_7877

Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου (άγαλμα Πήγασος – Φλοίσβος)

NET _7870

NET _7885

NET C_7868

NET ILC_7869

NET L_7884

Leave a Reply