Για το θέμα της πλατείας Περιβολάκια και την τοποθέτηση του αγάλματος που ενέκρινε το δημοτικό συμβούλιο Κορινθίων μίλησε ο Χρήστος Κορδώσης.