Κλείδωσε η Σολυγεία για Νανοπουλο. Δημοτικός σύμβουλος ο Σωτήρης Παπαδημητρίου

0

Νανόπουλος 849

Πνευματικός 442

Σταυρελης 275

Leave a Reply