Ανεπίσημα αποτελέσματα για το δήμο Κορινθίων με ενσωμάτωση άνω του 50%

0

Τα μεταφέρουμε με κάθε επιφύλαξη.

29,72% Νανοπουλος

25.40% Πνευματικός

23.43% Σταυρέλης

16.65% Καλλίρης

Προσοχή τα αποτελέσματα είναι ανεπισημα

Leave a Reply