Έτσι και τόσο απλά αφού τα λόγια είναι πάρα πολύ φτωχά.