Το Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων διοργανώνει ημερίδα για
την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας για γονείς και εκπαιδευτικούς με
θέμα:Μαμά! Μπαμπά! Πείτε μου ένα παραμύθι… Με κουκί και με ρεβίθι