Η κ. Αιμιλία Καραγιώργου Καλλιά Νηπιαγωγός Φιλόλογος, μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Ειδικών Παιδαγωγών και της Εταιρείας Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου πο εργάζεται σαν εκπαιδευτικός στο Αριστοτέλειο Κορινθιακό Εκπαιδευτήριο μας απαντά σε μια σειρά από ερωτήσεις για την επίδραση που έχει το νηπιαγωγείο στο παιδί και τη σημασία που έχει η συνεργασία του δασκάλου με το παιδί.