Παρακολουθήστε την ενδιαφέρουσα ομιλία από τη Διοικητρια του Γ. Ν Νοσοκομείου Κορίνθου για τη σημασία που έχουν οι υψηλού επιπέδου δομές υγείας σε μια περιοχή που θέλει να αναπτυχθεί τουριστικά που πραγματοποιήθηκε τη δεύτερη μέρα του συνεδρίου του Επιμελητηρίου.