Η ακολουθία του Μυστικού Δείπνου στον Ι.Ν Αγ. Τριάδος στην Πρόνοια Ναυπλίου

0

bouΟ Μυστικός δείπνος σύμφωνα με την Χριστιανική πίστη, διεξήχθη ανάμεσα στον Ιησού και τους Δώδεκα Αποστόλους στην Ιερουσαλήμ μία μέρα πριν τη Σταύρωσή του. Κατά τη διάρκεια του Μυστικού Δείπνου ο Χριστός έπλυνε στους μαθητές του τα πόδια τους και τους κοινώνησε το Σώμα και το Αίμα του, λέγοντάς τους: Λάβετε φάγετε τοῦτό μου ἐστι τὸ σῶμά καθώς και: Τοῦτό ἐστι τὸ αἷμά μου τὸ τῆς καινῆς διαθήκης τὸ περὶπολλῶν ἐκχυνόμενον. Θεωρείται ως η πρώτη στην Ιστορία της Τέχνης τοιχογραφία που απεικονίζει τους Αποστόλους να αντιδρούν ο καθένας με διαφορετικό τρόπο στην αποκάλυψη του Ιησού ότι κάποιος θα τον προδώσει. Στην εκκλησία της Αγίας Τριάδος στην Πρόνοια Ναυπλίου προεξείχε της ακολουθίας ο θεοφιλέστατος Επίσκοπος Επιδαύρου κ. Καλλίνικος παρόντος του εφημέριου του ναού  πατέρα Κωνσταντίνου Σέρρου και του ιερέα πατέρα Ιωάννη Παπαϊωάννου.  Ο ιερέας  του ναού μεταφέρει την εικόνα του Μυστικού Δείπνου εντός του ναού τρεις φορές και μετά την τοποθετεί στο κέντρο .

Ενσωματωμένη εικόνα 2

Ενσωματωμένη εικόνα 5

Ενσωματωμένη εικόνα 6

Ενσωματωμένη εικόνα 3

Ενσωματωμένη εικόνα 4

Ενσωματωμένη εικόνα 8

Ενσωματωμένη εικόνα 7

Ενσωματωμένη εικόνα 9

Ενσωματωμένη εικόνα 10

Ενσωματωμένη εικόνα 11

Leave a Reply