Γρήγορες διαδικασίες για τον εξωδικαστικο στις μικρές επιχειρήσεις 

0

Ένα και μοναδικό προϊόν αλλά και διαδικασίες αυτοματισμού θα προβλέπει η πρώτη κλίμακα χρεών που αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την ένταξή τους στον εξωδικαστικό συμβιβασμό.

Σε αυτό το «ένα και μοναδικό» προϊόν το οποίο σχεδιάζεται στην παρούσα φάση από τις τράπεζες και την PriceWaterhouse Coopers- ο οίκος έχει αναλάβει το έργο για λογαριασμό όλων των πιστωτικών ιδρυμάτων- θα ενταχθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις με χρέη 20.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ σε Δημόσιο και τράπεζες.

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες υπάρχει ένα forum εργασιών που σχεδιάζει τη λειτουργικότητα του μοναδικού αυτού προϊόντος και το οποίο θα προσφέρεται απ’ όλες τις τράπεζες θα έχει δε πανομοιότυπα χαρακτηριστικά. Επομένως η συγκεκριμένη πρόταση των τραπεζών προς τους μικρούς αυτούς δανειολήπτες θα έχει τη μορφή take it or leave it (την αποδέχεσαι ή την απορρίπτεις) και δεν θα υπάρχουν δυνατότητες διμερών συζητήσεων ή διαπραγματεύσεων με στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή αυτοματοποίηση της διαδικασίας που σε άλλη περίπτωση λόγω του πλήθους των αιτήσεων σε αυτήν ειδικά την κατηγορία δεν θα μπορέσει να αυτοματοποιηθεί. Παρ’ όλα αυτά τραπεζικοί παράγοντες δηλώνουν συγκρατημένα αισιόδοξοι για την αποτελεσματικότητα του εγχειρήματος στις μικρές αυτές επιχειρήσεις.

Μεσαίες και μεγαλύτερες επιχειρήσεις

Άλλος σχεδιασμός προβλέπεται πάντως για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στον εξωδικαστικό συμβιβασμό και έχουν χρέη σε Δημόσιο και τράπεζες ύψους από 50.000. ευρώ ως 2,5 εκατ. ευρώ και ασφαλώς και για τα ακόμη μεγαλύτερα χρέη.

Εκεί η διαχείριση για κάθε επιχείρηση θα είναι διαφορετική καθώς δεν μπορούν να υπάρξουν λύσεις πακέτο για αυτά τα μεγαλύτερα ποσά.

Η κάθε επιχείρηση θα υποβάλει ένα αίτημα στο RBU (Restructuring Business Unit- οι μονάδες που διαχειρίζονται τα κόκκινα δάνεια) της εκάστοτε τράπεζας και αυτό θα οδηγείται είτε στο τμήμα των μικρών επιχειρήσεων (SB) είτε σε εκείνο των μεσαίων SME είτε τελικώς στις μεγάλες επιχειρήσεις (όπου όμως εκεί τα δεδομένα ίσως είναι ακόμη πιο διαφορετικά).

Όπως εξηγούν τραπεζικοί παράγοντες στο Reporter και εκεί οι λύσεις που θα επιλέγονται θα έχουν στοιχεία αυτοματισμού αλλά θα εμπλουτίζονται και με στοιχεία που θα λαμβάνουν υπόψη την ιδιαιτερότητα της κάθε περίπτωσης. “Θα χτίζουμε λύσεις σε ένα προκαθορισμένο σκελετό” σημειώνει έγκυρος τραπεζίτης ώστε να επιτυγχάνεται η ταχύτερη δυνατή ολοκλήρωση των διμερών διαπραγματεύσεων μεταξύ τραπεζών και επιχείρησης.

Σε κάθε περίπτωση η πλατφόρμα στην οποία και στις δύο περιπτώσεις θα εισέρχονται τα στοιχεία των επιχειρήσεων θα διευκολύνει πολύ τη διαδικασία ενώ χωρίς αυτήν τουλάχιστον στην πρώτη περίπτωση των πολύ μικρών επιχειρήσεων θα είναι αδύνατή η έναρξη του project του εξωδικαστικού συμβιβασμού.

Σε κάθε περίπτωση όμως οι καινούριες προβλέψεις φέρουν μια νέα ένδειξη: πως η συγκεκριμένη πλατφόρμα πολύ δύσκολα θα είναι έτοιμη τον Αύγουστο όπως αναμενόταν αλλά η πιθανότερη νέα ημερομηνία προβλέπεται να είναι ο Σεπτέμβριος σε ότι αφορά τη λειτουργία της. Τούτο σημαίνει πως το διάστημα που απομένει μέχρι το τέλος του έτους θα είναι εξαιρετικά μικρό αν σκεφτεί κανείς πως οι τράπεζες θέλουν να έχουν διεκπεραιώσει εν πολλοίς το μεγαλύτερο όγκο των διακανονισμών των npl’s μέχρι το τέλος του έτους ώστε να εξυγιάνουν ισολογισμούς και με αυτούς τους ισολογισμούς να οδηγηθούν τελικώς και στα stress tests του 2018.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος το 60% των δανείων προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις εντάσσεται στα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (Non Performing Exposures – NPEs). Από αυτά, το 48% έχει ήδη καταγγελθεί από τις τράπεζες, το 26% είναι σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών και το υπόλοιπο 26% είναι αβέβαιης είσπραξης ή πρώιμες ληξιπρόθεσμες οφειλές (καθυστέρηση μικρότερη των 90 ημερών). Το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στις πολύ μικρές επιχειρήσεις και στους ελεύθερους επαγγελματίες ξεπερνά το 67

πηγη

Leave a Reply