Γκεζερλής: Εμείς φέρνουμε προτάσεις και το ΔΣ αποφασιζει

0

Απαντώντας στον φίλο μου και συνάδελφο του δημοτικού συμβουλίου κύριο Σταυρέλη όσον αφορά την αγορά της Κορίνθου

Δηλώνω ότι εμείς επεξεργαζόμαστε προτάσεις ενημερώνουμε τον Δήμαρχο και θα τις φέρουμε προς συζήτηση στο Δημοτικό συμβούλιο.

Με εκτίμηση

Γιάννης Γκεζερλής

Αντιδήμαρχος

Απάντηση