Τις φωτογραφίες μας τις έστειλε άνθρωπος απο την περιοχή.