Φυσικά, τώρα τις γιορτές, δεν πρέπει…. να ξεχνάμε κανέναν.

0
Ούτε, τους φίλους μας τα ζώα
 αλλά …..ούτε και τους ανθρώπους.

Απάντηση