lbaziotopoulos

 

Γράφει:

Λεωνίδας Μπαζιωτόπουλος (Σύμβουλος Επιχειρήσεων/ Φοροτεχνικός, BA-MA-DBA)

 

Μέχρι τις αρχές Μαρτίου, εκτός απροόπτου, θα ανοίξει το Taxisnet για τις φετινές φορολογικές δηλώσεις των φορολογουμένων.

Όμως για να μπορέσουν οι φορολογούμενοι να υποβάλουν τις δηλώσεις τους,  το ΥΠΟΙΚ αναμένεται να καταθέσει το επόμενο διάστημα στη Βουλή νομοθετικές διατάξεις που θα προβλέπουν:

 • Η νέα περίοδος εξόφλησης του φόρου εισοδήματος που θα προκύψει από την εκκαθάριση των δηλώσεων.  Πιθανότατα, θα δοθεί η δυνατότητα στους φορολογούμενους να εξοφλήσουν τον φόρο σε μηνιαίες δόσεις με τα σενάρια να προβλέπουν την καταβολή σε 5 ή 8 μηνιαίες δόσεις.
 • Την προστασία έναντι των τεκμηρίων για φορολογουμένους με πολύ χαμηλά εισοδήματα. Στις περιπτώσεις όπου το ετήσιο δηλωθέν εισόδημα των φορολογουμένων δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.550 ευρώ, να φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών – συνταξιούχων, και οι εν λόγω φορολογούμενοι δεν θα πληρώνουν φόρο εισοδήματος !

 

α) Σχετικά με τις δηλώσεις φορολογίας φυσικών προσώπων – Σημαντικές επισημάνσεις

 

 1. Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος πρέπει να υποβάλουν φέτος υποχρεωτικά όλοι όσοι έχουν κλείσει μέχρι και τις 31-12-2015, το 18ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον έχουν να δηλώσουν οποιουδήποτε ύψους πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα.

 2. Από την υποχρέωση να υποβάλουν φορολογική δήλωση απαλλάσσονται μόνο όσοι φορολογούμενοι, αν και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, δεν απέκτησαν πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα κατά τη διάρκεια του 2015.

 3. Φέτος, για πρώτη φορά επιτρέπεται να υποβάλουν κοινή φορολογική δήλωση και τα ζευγάρια που έχουν συνάψει σύμφωνα συμβίωσης, είτε είναι ετερόφυλα είτε ομόφυλα.

 4. Οι σύζυγοι και όσοι έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση, ο καθένας για τα εισοδήματά του, εφόσον έχει διακοπεί η συμβίωση κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης ή ο ένας από τους δύο συζύγους ή συντρόφους είναι σε κατάσταση πτώχευσης ή έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση. Αυτό οπωσδήποτε θα πρέπει να γίνει στο αρμόδιο τμήμα Μητρώου της ΔΟΥ.

 5. Οι δηλώσεις των αποβιωσάντων υποβάλλονται αποκλειστικά σε χειρόγραφη μορφή στην ΔΟΥ. Για να γίνει αυτό θα πρέπει προηγουμένως να ενημερωθεί το αρμόδιο τμήμα Μητρώου της ΔΟΥ πριν την υποβολή της φορολογικής δήλωσης.

 6. Μετά την υποβολή του Ε1 (φορολ. δήλωση), κάθε φορολογούμενος με εξαρτώμενα τέκνα θα μπορεί να υποβάλει εκ νέου ηλεκτρονικά και την αίτηση Α21 για το επίδομα τέκνων.

 7.  Οι φορολογούμενοι, θα μπορούν,μέσω του ΤΑXISnet, να εκτυπώνουν τα εκκαθαριστικά τους μετά την υποβολή της φορολογικής τους δήλωσης.

 8. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ο φόρος θα πρέπει να εξοφληθεί σε τρείς ισόποσες δόσεις. (Αναμένεται όμως αυτό να αλλάξει, σύμφωνα με εξαγγελίες από το ΥΠΟΙΚ, και ο φόρος να εξοφληθεί σε περισσότερες δόσεις, πιθανότατα σε 5 ή 8 δόσεις).

 9. Οι φορολογούμενοι που θα πληρώσουν φέτος εφάπαξ τον φόρο εισοδήματος δεν δικαιούνται φέτος έκπτωση 2% επί της συνολικής οφειλής.

 10.  Σε περίπτωση που τα στοιχεία της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων ή αμοιβών, είναι διαφορετικά από αυτά που είναι προσυμπληρωμένα, ο φορολογούμενος θα πρέπει να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες: α) Να συμπληρώσει όλα τα υπόλοιπα στοιχεία που πρέπει να δηλώσει (όπως αυτοκίνητα, δαπάνες κ.τ.λ.) β) Να κάνει προσωρινή αποθήκευση της δήλωσης . γ) Να επικοινωνήσει με τον εργοδότη ή φορέα ώστε να υποβληθούν εκ νέου τα σώστα στοιχεία σε περίπτωση που έχει γίνει λάθος.

β) Εισοδήματα από κεφάλαιο

Τα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα και ακίνητη περιουσία, αποτελούν εισόδημα από κεφάλαιο και θα πρέπει να δηλώνονται σε διαφορετικό πίνακα στην φορολογική δήλωση.  Στην δήλωση δηλώνονται όχι μόνο τα εισοδήματα απο κεφάλαιο που αποκτήθηκαν κατά το φορολογικό έτος 2015, αλλά και ο φόρος που παρακρατήθηκε στην Ελλάδα, ή στην αλλοδαπή.

Εφόσον δεν επέλθει κάποια αλλαγή με το νέο φορολογικό στο επόμενο διάστημα, τα εισοδήματα από κεφάλαιο, φορολογούνται ως εξής (άρθρο 40 ν.4172/2013):

 • Τα μερίσματα φορολογούνται με συντελεστή 10%
 • Οι τόκοι φορολογούνται με συντελεστή 15%
 • Τα δικαιώματα φορολογούνται με συντελεστή 20%

 

γ) Εισόδημα από ακίνητη περιουσία

 • Σύμφωνα με τις νέες αλλαγές που εξετάζει το ΥΠΟΙΚ, η κλίμακα φορολογίας των ενοικίων και των λοιπών εισοδημάτων από ακίνητα θα προβλέπει φόρο αυξημένο από το 11% στο 15% για ετήσια μισθώματα και λοιπά εισοδήματα από ακίνητα μέχρι 12.000 ευρώ, φόρο αυξημένο από το 33% στο 35% για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος πάνω από το επίπεδο των 12.000 ευρώ και μέχρι το επίπεδο των 40.000 ευρώ και νέο συντελεστή μεταξύ 40% και 45% για το τμήμα του εισοδήματος πάνω από τα 40.000 ευρώ.
 • Τα συγκεκριμένα ποσά απο ενοίκια μεταφέρονται και συμπληρώνονται αυτόματα από το σύστημα ΤΑΧΙSnet αμέσως μετά την ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε2 . Tα ενοίκια που δεν κατάφερε να εισπράξει ο ιδιοκτήτης από τον ενοικιαστή του κατά τη διάρκεια του 2015 μπορεί να τα δηλώσει φέτος σε ξεχωριστό κωδικό καί στο έντυπο Ε2 και στο έντυπο Ε1.  Ωστόσο, για να δηλωθούν τα ποσά αυτά φέτος σε ξεχωριστούς κωδικούς και να μην φορολογηθούν θα πρέπει έως την προθεσμία υποβολής της δήλωσης, να έχει εκδοθεί εις βάρος του ενοικιαστή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μίσθιου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων).
 • Το τεκμαρτό εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση κατοικίας μέχρι 200 τ.μ. προς τα τέκνα ή τους γονείς του φορολογούμενου ή προς άλλους ανιόντες ή κατιόντες εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συγγενείς, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία, δεν υπάγεται σε φόρο.

δ) Φορολογία Επιχειρήσεων, Επαγγελματιών και Αγροτών

Νέα ενιαία φορολογική κλίμακα για ελεύθερους επαγγελματίες με τέσσερα εισοδηματικά κλιμάκια και συντελεστές (όπως για μισθωτούς και συνταξιούχους):

 • 22% για εισόδημα έως 25.000 ευρώ
 • 32% για εισόδημα από 25.000 έως 42.000 ευρώ
 • 42% για το τμήμα του εισοδήματος από 42.000 έως 60.000 ευρώ
 • 50% για το τμήμα του εισοδήματος που υπερβαίνει τις 60.000 ευρώ

Για φέτος, εκτός απροόπτου με βάση το σχέδιο που εξετάζει το ΥΠΟΙΚ, οι αλλαγές είναι ιδιαίτερα σκληρές για τα «μπλοκάκια» διότι με την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης  θα πληρωθεί αυξημένη προκαταβολή φόρου για τα εισοδήματα του 2015 από 55% σε 75%.

Τα κέρδη των επιχειρήσεων του 2015 θα φορολογηθούν το 2016 με νέο υψηλότερο συντελεστή, ο οποίος αυξήθηκε σε 29% από το 26%. Οι Ο.Ε. και Ε.Ε. θα πληρώσουν αυξημένη προκαταβολή φόρου εισοδήματος, από 55% στο 75%. Η προκαταβολή φόρου εισοδήματος που θα πληρώσουν οι αγρότες το 2016 με την εκκαθάριση των φορολογικών τους δηλώσεων αυξάνεται επίσης από το 55% στο 75%, ενώ φέτος, και πάλι εκτός απροόπτου, αυξάνεται ο φορολογικός συντελεστής από το 13% στο 20% και εν συνεχεία το 2017, στο 26%.