Νεο αποτέλεσμα από το 1ο Λύκειο Κορινθου

Νανόπουλος 57

Πνευματικός 85

Σταυρελης 68

Καλλίρης 34