Νανόπουλος 67

Πνευματικός 72

Καλλίρης 31

Σταυρελης 101