Μια παραγωγή  του Media Lab της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κορίνθου και του εθελοντή Τσέτσι Τσάνκοβ

 

Αντιδραστικός Πυρήνας ( lokal Σινάφι) -”ΕΚΕΙ ΕΞΩ”

Μουσική:kc-ii prod

Στίχοι: Αντιδραστικός Πυρήνας

Ερμηνεία: Αντιδραστικός Πυρήνας

Τεχνική επεξεργασία: Τσέτσι Τσάνκοβ