Εγώ ζυγιάζω απο τη μια ένα έργο παραπάνω και απο την άλλη το συμφέρον των πολιτων

0

image

Εντύπωση προκάλεσε μία αναφορά του Δημάρχου Αλέξανδρου Πνευματικου στα έργα που θα μπορούσαν να γίνουν αν ο ίδιος είχε σταθεί στο πλευρό Τατούλη για τη διαχείριση απορριμμάτων
Εγώ βάζω από τη μία μεριά το συμφέρον των πολιτών και από την άλλη μεριά τα δύο ή τρία έργα παραπάνω που θα μου έδινε η περιφέρεια.
Με τον τρόπο του ο δήμαρχος Κορινθίων υπαινίχθηκε ότι η Περιφέρεια κρατάει ομήρους δημάρχους με έργα για να συμφωνήσουν με την διαχείριση των απορριμμάτων από την ΤΕΡΝΑ.

Απάντηση