Παρακολουθήστε ζωντανα από το eKorinthos τη συνεδρίαση του ΔΣ Κορινθίων.