Δείτε το Νέο Δ.Σ. του Κεντρου Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δ. Κορινθίων (ΚΕΠΑΠ)

0

Ο Θέμης Κουτσιγκίλας θα συνεχίσει και για τα 2 επόμενα χρόνια στο τιμόνι του Κεντρου Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος ενώ Αντιπρόεδρος θα συνεχίσει να είναι
ο Γιώργος Μαγκλάρας.

Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου
με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»,
αποτελείται από δεκαπέντε (15) μέλη, ως κάτωθι:
1. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, ΠΡΟΕΔΡΟΣ,
αναπληρούμενος από τον Κυριαζή Αντώνιο,

 1. Πιέτρης Τιμολέων, αναπληρούμενος από τον Καρσιώτη Παναγιώτη,

 2. Γκερζελής Ιωάννης , αναπληρούμενος από τον Ζαχαριά Σπυρίδωνα,

 3. Κόλλια Κων/να, αναπληρούμενη από τον Καρασάββα Ιωάννη,

 4. Ραντίτσα-Βασιλάκου Μαρίνα, αναπληρούμενη από τον Ζώγκο Ανδρέα,

 5. Μαγκλάρας Γεώργιος, αναπληρούμενος από την Κουτσογκίλα Αικατερίνη,

 6. Καλατζής Ανδρέας, αναπληρούμενος από τον Δουβή Κωνσταντίνο,

 7. Κυζιρίδου Μαρία, αναπληρούμενη από την Καρατζή Νεκταρία,

 8. Ρούκης Γεώργιος, αναπληρούμενος από τον Τσελώνη Γεώργιο,

 9. Λαμπρινός Παναγιώτη, αναπληρούμενος από τον Μανωλάκη Δημήτριο,

 10. Τζέκου Παρασκευή αναπληρούμενη από τον Δόντη Μιχαήλ

 11. Βελιζιώτη Γεωργία αναπληρούμενη από την Ταγαρά Αικατερίνη

 12. Κωνσταντέλος Ιωάννης αναπληρούμενος από την Μελά – Δήμα Αικατερίνη

 13. Τζαναβάρας Φώτιος αναπληρούμενος από τον Βερυσογλάκη Νικόλαο

 14. Λυγδόπουλος Ιωάννης, εκπρόσωπος εργαζομένων,
  αναπληρούμενος από τον Μένο Στυλιανό, εκπρόσωπο εργαζομένων
  Εκλέγει ομόφωνα ως Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία
  «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
  ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» τον κ. ΜΑΓΚΛΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟ.

Leave a Reply