Δείτε το Νέο Δ.Σ. του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής του Δ. Κορινθίων

0

Ο κ. Βασίλης Ταγαράς είναι ο νέος Πρόεδρος
του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Κορινθίων.

Τον κ. Βασίλη Ταγαρά
πρότεινε για Πρόεδρο στην αποψινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
ο Δήμαρχος Κορινθίων κ. Βασίλης Νανόπουλος.
Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου
με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»,
αποτελείται από 15 τακτικά Μέλη και ισάριθμα αναπληρωματικά Μέλη ως εξής:

 1. κ. Ταγαράς Βασίλειος, ΠΡΟΕΔΡΟΣ, αναπληρούμενος από τον κ. Πιέτρη Γεώργιο,

 2. κ. Ζαχαριάς Σπυρίδωνας, αναπληρούμενος από τον κ. Καρασάββα Ιωάννη,

 3. κ. Παπαϊωάννου Ευάγγελος, αναπληρούμενος από τον κ. Πλατή Σπυρίδωνα,

 4. κ. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, αναπληρούμενος από την κα Κόλλια Κων/να,

 5. κα Ραντίτσα-Βασιλάκου Μαρίνα, αναπληρούμενη από τον κ. Μπίτζιο Δημήτριο,

 6. κ. Κατσούλης Παναγιώτης, αναπληρούμενος από τον κ. Τσέλιο Ιωάννη,

 7. κ. Παρασκευάς Μιχαήλ, αναπληρούμενος από τον κ. Μπαλτζή Γεώργιο,

 8. κα Σταυράκη Θεοδώρα, αναπληρούμενη από τον κ. Κοντογιάννη Παναγιώτη,

 9. κα Πυργάκη Ελένη, αναπληρούμενη από την κα Παπαοικονόμου Χριστίνα.

 10. κ. Κονδύλης Μαρίνος, αναπληρούμενος από τον κ. Λαμπρινό Παναγιώτη,

 11. κα Στριμενοπούλου Γεωργία αναπληρούμενη από τον κ. Μανωλάκη Δημήτριο

 12. κα Δαγκοπούλου Τσόγκα Θεοπούλα
  αναπληρούμενη από την κα Στριμενοπούλου Σοφία

 13. κ. Ξύδης Αναστάσιος αναπληρούμενος από τον κ. Γκούτση Ιωάννη

 14. κ. Σούκουλης Κων/νος αναπληρούμενος από την κα Λούβρη Μαρία

 15. κα Κοντογιάννη Φανή εκπρόσωπος εργαζομένων,
  αναπληρούμενη από τον κ. Μαρδίκη Μιχαήλ εκπρόσωπο εργαζομένων.

ΕΚΛΕΓΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου
τον κ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΜΙΧΑΗΛ

Leave a Reply