Δ. Ραψωματιώτης : «Εγγυώμαι την ισότητα, την ισοτιμία και την ομαλή επόμενη μέρα στο Επιμελητήριο»

0

Με γνώμονα πάντα και μόνο το συμφέρον του Επιμελητηρίου και τη διασφάλιση της
ομαλότητας της επόμενης μέρας των εκλογών, και με αφορμή τη στιγμή που τυχαία, στο
πλαίσιο της σχεδόν καθημερινής επίσκεψής μου στο Επιμελητήριο, παρευρέθηκα στο
τμήμα Μητρώου όπου γινόταν συζήτηση περί νομιμότητας συμμετοχής στην εκλογική
διαδικασία, και συγκεκριμένα, του συναδέλφου Γάτσινου Άγγελου, έχω να δηλώσω τα εξής:
Η πληρωμή συνδρομής για το 2016 είναι βασική προϋπόθεση συμμετοχής στην εκλογική
διαδικασία , ως προς το εκλέγειν και το εκλέγεσθαι.
Ο κος Γάτσινος, προφανώς χωρίς δόλο, χωρίς καν να γνωρίζει ότι ήταν υποχρέωσή του,
όπως πληροφορήθηκα, δεν έχει πληρώσει τη συνδρομή του 2016. Επομένως, δεν μπορεί να
συμμετέχει στην εκλογική διαδικασία.
Άλλωστε, πώς θα ήταν δυνατόν να συμβεί το αντίθετο, όταν έχει απαγορευθεί σε χιλιάδες
μέλη να ψηφίσουν, εφόσον δεν έχουν πληρώσει;
Η ισότητα, ισοτιμία και η ομαλή επόμενη μέρα του Επιμελητηρίου θα πρέπει να είναι οι
αρχές και ο σκοπός όλων μας.
Εξάλλου, αυτές είναι οι αρχές που με χαρακτηρίζουν, τόσο προσωπικά όσο και στη
μακροχρόνια ενασχόλησή μου με το Επιμελητήριο.

Δημήτρης Ραψωματιώτης
Υποψήφιος Πρόεδρος για το Επιμελητήριο Κορινθίας

Leave a Reply