Χορωδιακή βραδιά με τις χορωδίες:

Παραδοσιακή χορωδία Ξυλοκάστρου

Χορωδία Ωδείου Θαλή

Μελωδική Πολυφωνία Ξυλοκαστρου.