Μπαζιωτοπουλος: Γιατί ήταν απαραίτητος ο νέος πτωχευτικός κώδικας;

0

Γιατί η ΝΔ πτωχεύει τους πάντες;

Ο σκοπός του Νόμου είναι ο αντίθετος, είναι η αποφυγή της πτώχευσης.

Γι’ αυτό περιέχει, ειδικά επί τούτου, 2 άξονες, την πρόληψη, με την έγκαιρη προειδοποίηση, και την αντιμετώπιση, με τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών.

Εφόσον κάποιος οφειλέτης ρυθμίσει όλες τις οφειλές του, σε έως 240 δόσεις, τότε διασώζει ολόκληρη την περιουσία του.

Ωστόσο, εάν κάποιος οφειλέτης αδυνατεί να εξοφλήσει τα χρέη του, ακόμη και με ευνοϊκή ρύθμιση, σε έως 20 έτη, τότε στην πράξη έχει ήδη πτωχεύσει.

Σε αυτή την περίπτωση, ο Νόμος προβλέπει την απαλλαγή του από όλες τις οφειλές, έτσι ώστε να λάβει μια «2η ευκαιρία».

Άρα, λοιπόν, ο Νόμος στοχεύει στο να δώσει τη δυνατότητα στον οφειλέτη να βρει μια οριστική και βιώσιμη λύση για τα χρέη του, ώστε αυτά να μην μεταφερθούν στις επόμενες γενιές, οι οποίες μέχρι σήμερα οδηγούνταν στην αποποίηση κληρονομιάς.

Να θυμίσουμε τι ισχύει σήμερα, σύμφωνα με το
θεσμικό πλαίσιο που υπήρχε από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Σήμερα εάν κάποιος οφειλέτης δεν πληρώνει τα χρέη του, τότε οι πιστωτές του προβαίνουν σε κατασχέσεις και πλειστηριασμό.

Και μόλις του πάρουν ολόκληρη την περιουσία και την 1η κατοικία του, αφού δεν υπάρχει προστασία της, τότε ο πολίτης συνεχίζει να χρωστάει.

Ως εκ τούτου, οι πιστωτές στρέφονται κατά των εισοδημάτων των δικών του και της οικογένειάς του.
Επιπλέον, δεν μπορεί να αποκτήσει νέα περιουσία (π.χ. από κληρονομιά), γιατί οι πιστωτές του κατάσχουν κάθε νέο εισόδημα ή/και περιουσιακό στοιχείο.

Γι’ αυτό τα τέκνα αποποιούνται τις κληρονομιές, για να γλιτώσουν από τα χρέη των γονιών τους.

Συμπέρασμα: Με το υπό συζήτηση Σχέδιο Νόμου η ΝΔ παρέχει μια πραγματική 2η ευκαιρία στον οφειλέτη, ώστε αυτός να κάνει ένα νέο ξεκίνημα, χωρίς χρέη.

Εν ολίγοις λοιπόν….

Το παρόν σχέδιο νόμου

Είναι οικονομικά αποτελεσματικό, διότι απαντά, ολιστικά, στο ζήτημα του ιδιωτικού χρέους.

  • Είναι κοινωνικά ευαίσθητο, λαμβάνοντας ειδικές πρόνοιες για τους πραγματικά ευάλωτους πολίτες.

  • Είναι επιχειρησιακά λειτουργικό, διότι προσφέρει, μέσα από απλές και γρήγορες διαδικασίες, μια «2η ευκαιρία» στους πολίτες.

  • Είναι εθνικά αναπτυξιακό, διότι διαμορφώνει τις κατάλληλες συνθήκες ώστε να μειωθεί δραστικά το υψηλό ιδιωτικό χρέος, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία.

  • Είναι θεσμικά συμβατό, διότι ενσωματώνει τις πρόσφατες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας του 2019.

Είναι, εν τέλει, ένα συνεκτικό, ρεαλιστικό και καινοτόμο Σχέδιο Νόμου.

Ένα Σχέδιο Νόμου με στόχο την αντιμετώπιση, με όρους οικονομικής αποτελεσματικότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης, του μεγάλου οικονομικού και κοινωνικού προβλήματος της υπερχρέωσης των πολιτών.

Ένα Σχέδιο Νόμου που αποδεικνύει ότι η Κυβέρνηση έχει την πολιτική βούληση να λύσει το πρόβλημα.

Απάντηση