ΑΣΕΠ: Έρχονται τα οριστικά αποτελέσματα τριών προκηρύξεων

0

Μέχρι τα τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, αναμένεται να εκδοθούν από το ΑΣΕΠ τα οριστικά αποτελέσματα τριών προκηρύξεων που αφορούν 227 μόνιμες θέσεις εργασίας. Συγκεκριμένα πρόκειται για:

Α) Την προκήρυξη 3Κ/2016 για 51 θέσεις τακτικού  προσωπικού

Τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 3Κ/2016 (ΦΕΚ 8/2-11-2016, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) εκδόθηκαν στις 27 Απριλίου 2017.

Σύμφωνα με πληροφορίες τα οριστικά πρόκειται να βγουν τις επόμενες μέρες προκειμένουνα ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πενήντα μίας  (51) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) σε φορείς του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Γεν. Γραμ. Εμπορίου, Γεν. Γραμ. Βιομηχανίας, ΕΤΕΑΝ Α.Ε.), στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (Κεντρική Υπηρεσία), στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθώς και στην Ανώνυμη Εταιρία Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε.).

Ακολουθούν οι πίνακες με τα προσωρινά αποτελέσματα:

Προσωρινός Πίνακας Απορριπτέων

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης

Προσωρινός Πίνακας Διοριστέων

Β) Την πρόκηρυξη 4Κ/2017 για 52 μόνιμες θέσεις

Τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 4Κ/2016  (ΦΕΚ 10/18-11-2016, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) εκδόθηκαν στις 11 Μαϊου 2017.

Σύμφωνα με πληροφορίες τα τελικά αναμένονται μέχρι το τέλος του Ιουνίου και αφορούν την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πενήντα δύο (52) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας και στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

Η υποβολή ενστάσεων έληξε στις  22 Μαΐου 2017.

Ακολουθεί ο πίνακας:

Προσωρινά Αποτελέσματα

Γ) Την προκήρυξη 7Κ/2016 για 124 θέσεις τακτικού προσωπικού

Στις 8 Ιουνίου 2016 εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 7Κ/2016 (ΦΕΚ 14/30-12-2016, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν είκοσι τεσσάρων (124) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας.

H προθεσμία υποβολής ενστάσεων έχει οριστεί από τις 9 Ιουνίου 2017 έως και την πάροδο της 19ης Ιουνίου 2017, ημέρα Δευτέρα.

Ακολουθούν οι πίνακες με τα προσωρινά αποτελέσματα:

Προσωρινός Πίνακας Απορριπτέων

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης

Προσωρινός Πίνακας Διοριστέων

Σύμφωνα με πληροφορίες τα οριστικά αποτελέσματα της συγκεκριμένης προκήρυξης αναμένεται να εκδοθούν εντός του Ιουλίου.

 

πηγη

Απάντηση