Το Αριστοτέλειο και “Οι μικροί φίλοι” του Αριστοτελείου στην Παρέλαση για την 25η Μαρτίου στην Κόρινθο

0

Το Αριστοτέλειο εκπαιδευτήριο και το πρότυπο κέντρο προσχολικής αγωγής “Οι μικροί φίλοι” του Αριστοτελειου συμμετείχε με παιδιά μικρού προνηπιακού, προνήπια, νήπια, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου 2022 στο Δήμο Κορινθίων.

Leave a Reply