Άρχισαν τα όργανα στη Νεμέα …

0

Μάχη μεταξύ των 2 πρώην δημάρχων Νεμέας με τον κ.Καλαντζη να καταθέτει αγωγή διεκδικώντας 200000 από το Βαγγέλη Ανδριανάκη και τους συμβούλους του.

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με την αγωγή που έλαβαν οι σύμβουλοι της αντιπολίτευσης και ο πρώην δήμαρχος Βαγγέλης Ανδριανάκος, υποχρεούνται να αποκαταστήσουν την τιμή και την υπόληψη του δημάρχου Νεμέας και καλείται να πληρώσει ο κάθε δημοτικός σύμβουλος από 25.000 ευρώ συν τα προβλεπόμενα νόμιμα έξοδα.

Ο απερχόμενος δήμαρχος Νεμέας Κωνσταντίνος Καλαντζής με αγωγή που κατέθεσε ενώπιον του Πρωτοδικείου Κορίνθου μεταξύ άλλων αναφέρει:
»Έχοντας δε μακρά παρουσία στην πολιτική ζωή του τόπου, χαίρω και απολαμβάνω της γενικής και καθολικής εκτιμήσεως και υπολήψεως των πολιτών και κατοίκων της Νεμέας, ακόμη και των τοπικών παραγόντων και φορέων,
Να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή μου
Να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι, ευθυνόμενοι αλληλέγγυα και εις ολόκληρον, να μου καταβάλλουν το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ, σαν δίκαιη και εύλογη αποζημίωση για την ικανοποίηση της ηθικής βλάβης την οποία υπέστη από την παράνομη, υπαίτια, προσβλητική και συκοφαντική συμπεριφορά τους, και το ποσό αυτό νομιμότοκα από την επομένη της επιδόσεως της παρούσης αγωγής και μέχρι της πλήρους εξόφλησης.
Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή»

Ο Βαγγέλης Ανδριανακος έκανε δηλώσεις στο Nemea Press

Με πληροφορίες από το Nemeapress

Απάντηση