Ανακοίνωση του ΜΕΡΑ25 Κορινθίας για την αυτοκτονία στο ΠΡΟΚΕΚΑ

0

Η σημερινή αυτοκτονία του νεαρού κρατούμενου στο ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ. Κορίνθου επαναφέρει με τρόπο τραγικό στην επικαιρότητα το πάγιο αίτημα που κάθε δημοκρατικός πολίτης ενστερνίζεται: Να κλείσει άμεσα το Κέντρο Κράτησης που φυλακίζει αδικαιολόγητα για μεγάλο χρονικό διάστημα (έως και 18 μήνες!) χωρίς καμία σε βάρος τους καταδικαστική απόφαση αθώους ανθρώπους. Καμία άλλη λύση δεν μπορεί να γίνει ανεκτή γεγονός που αποδεικνύεται πλέον εμφατικά μετά από 9 χρόνια λειτουργίας και διαδοχικές υποσχέσεις από τους κυβερνώντες όλα αυτά τα χρόνια για κλείσιμο του Κέντρου ή για πιο «ανθρώπινη» λειτουργιά του. Σε καμία περίπτωση η φυλάκιση δεν μπορεί να αποτελεί κανενός είδους απάντηση στα επείγοντα ζητήματα που θέτει το προσφυγικό/μεταναστευτικό ζήτημα.

Leave a Reply