Ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Κιάτου για τους τεχνικούς ασφαλείας

0

Ο Εμπορικός Σύλλογος Κιάτου, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη μείωση του
λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων των μελών του, προτίθεται να
πραγματοποιήσει σεμινάρια επιμόρφωσης των μελών του, προκειμένου οι
επιχειρηματίες να ασκούν οι ίδιοι τα καθήκοντα των Τεχνικών Ασφαλείας.
Κάθε επιχείρηση η οποία απασχολεί προσωπικό έχει υποχρέωση να διαθέτει
Τεχνικό Ασφαλείας, ο οποίος είναι έμμισθος. Η υποχρέωση αυτή καλύπτεται από τον
ίδιο τον επιχειρηματία εάν και εφόσον αυτός έχει παρακολουθήσει σεμινάριο
κατάρτισης.
Λόγω του προβλέπεται εντατικοποίηση των ελέγχων από τις αρμόδιες κρατικές
υπηρεσίες σε επιχειρήσεις, εφιστούμε την προσοχή στα μέλη μας . Επιβάλλεται άμεση
συμμόρφωση με το ισχύον νομικό πλαίσιο.
Επίσης ενημερώνουμε ότι η χρήση και μόνο του αριθμού πρωτοκόλλου
αίτησης δεν είναι πλέον αρκετή ώστε να καλύψει την υποχρέωση και χρειάζεται να
έχει πραγματοποιηθεί η παρακολούθηση του σεμιναρίου.
Υπάρχουν δύο κατηγορίες επικινδυνότητας επιχειρήσεων:
1. Η κατηγορία Β’ και
2. Η κατηγορία Γ

Η κάθε μία από αυτές τις κατηγορίες απαιτεί διαφορετικό χρόνο παρακολούθησης και
διαφορετικό κόστος για το σεμινάριο.
Τα μέλη μας αλλά και όλοι οι επιχειρηματίες nou απασχολούν προσωπικό μπορούν να
επικοινωνήσουν με τον Εμπορικό Σύλλογο στα τηλέφωνα:
2742026795
6948889720

και στο e-mail :eskiatou@gmail.com για να δηλώσουν συμμετοχή στα προγράμματα
αυτά.

Απάντηση