Ζητά εκλογές με κάλπες ο Σωτ.Μουρίκης

0

Η αναβάθμιση του θεσμού του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Κορινθίας, αναμφισβήτητα
προϋποθέτει τη μεγαλύτερη και ισχυρότερη συμμετοχή των μελών του στην οργάνωση και
λειτουργία του, ξεκινώντας ήδη από τη συμμετοχή τους στις εκλογές ανάδειξης των οργάνων
Διοίκησής του Επιμελητηρίου.
Η διευκόλυνση των επαγγελματιών στην άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος, δεδομένης της
ήδη δύσκολης καθημερινότητάς τους στην επιβίωση των επιχειρήσεών τους, θα πρέπει να
θεωρείται τουλάχιστον αυτονόητη από όλους τους εμπλεκόμενους.
Η δυνατότητα που προβλέπεται από τον σχετικό Νόμο για τις επικείμενες εκλογές, για τη
διενέργειά τους με ηλεκτρονική ψηφοφορία (κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Διοικητικού
Συμβουλίου), είναι ένα θετικό βήμα μεν, παραμένει ωστόσο αμφίβολο κατά πόσο στην Κορινθία
και ευρύτερα υφίστανται οι απαραίτητες υποδομές για την υλοποίησή του, ενώ είναι γεγονός ότι
δεν είναι όλοι εξοικειωμένοι με τα τεχνολογικά μέσα.
Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και στη διενέργεια ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, θεωρούμε χρήσιμο για
την συμμετοχή των μελών και κρίσιμο για την εκλογή των οργάνων και αιτούμαστε την ύπαρξη
εκλογικού τμήματος, την τοποθέτηση κάλπης, σε κάθε Δήμο της Κορινθίας, ούτως ώστε να
καταστεί εφικτή η ευκολότερη πρόσβαση των εκλογέων, άρα η ενίσχυση της «φωνής» όλων των
επαγγελματιών, απ' όπου κι αν επιχειρούν. Διότι είναι οι επιχειρήσεις όλης της Κορινθίας που
συγκροτούν το Επιμελητήριο και δίνουν πνοή στον τόπο μας.
Θεωρούμε δε ότι το σχετικό κόστος δεν είναι τέτοιου μεγέθους ώστε να αποτελέσει εμπόδιο στην
υλοποίηση της ενίσχυσης της δυνατότητας των μελών μας να συμμετάσχουν. Αλλά ακόμα κι αν
αυτό το κόστος αποτελεί αποδεδειγμένα ανυπέρβλητο εμπόδιο, πέραν του εκλογικού τμήματος
στην Κόρινθο, αιτούμαστε (ως λύση ανάγκης) την ύπαρξη τμήματος εγγύτερα στην Δυτική
Κορινθία, δηλαδή στο Κιάτο.
Παρακαλώ να συνυπολογίζετε τα παραπάνω στις αποφάσεις σας, απαντώντας θετικά στην αίτησή
μας, προς διευκόλυνση των μελών-εκλογέων και τελικά προς όφελος του Επαγγελματικού
Επιμελητηρίου Κορινθίας.

Ο Αιτών
Μουρίκης Σωτήριος
Επιχειρηματίας

(Επικεφαλής Συνδυασμού «ΔΥΝΑΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ»)

Leave a Reply