Ζαχαρόπουλος: ΝΕΡΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΚΑΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΧΡΗΣΗ

0

-Ξεκίνησαν οι ποινικές και πειθαρχικές διώξεις από την Εισαγγελία
Πλημ. Κορίνθου και την Αποκ. Διοίκηση Πελοποννήσπου, για να
αποδοθούν οι μεγάλες ποινικές ευθύνες κατά του επικεφαλής της
Δημοτικής αρχής του Δήμου Σικυωνίων Σ.Σ. για το επικίνδυνο και
ακατάλληλο για ανθρώπινη χρήση νερό που διοχετεύει η ΔΕΥΑΣ στους
Δημότες της Κοινότητας Διμηνιού Κορινθίας και όχι μόνο. Το νερό αυτό
είναι κατάλληλο ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΤΗΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ.

-Όπως γνωρίζουμε, κάτοικοι της Κοινότητας Διμηνιού Κορινθίας, με την
από 10-11-2020 αναφορά-αίτησή τους, προς την Διεύθυνση Υγείας και
Μέριμνας Π.Ε. Κορινθίας, Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου και
Περιβαλλοντικής Υγιεινής, κατήγγειλαν τα σοβαρά προβλήματα με την
ποιότητα του πόσιμου νερού και ζήτησαν την ενέργεια δειγματοληψιών
προς διαπίστωση αν το νερό που καταναλώνουν είναι για ανθρώπινη
χρήση και κατάλληλο για πόση.
-Η αρμόδια Υπηρεσία ανταποκρίθηκε στο αίτημά τους και υπάλληλοι
της Υπηρεσίας πραγματοποίησαν δειγματοληπτικούς ελέγχους στις 23-
11-2010 και 4-12-2020 από σημεία του δικτύου ύδρευση της
Κοινότητας Διμηνιού Κορινθίας.
-Από τους εργαστηριακούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν,
διαπιστώθηκε ότι το νερό είναι ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΙΝΗ ΧΡΗΣΗ
από μικροβιολογικής αλλά και από χημικής απόψεως, λόγω του
μεγάλου μικροβιακού φορτίου σε ολικά ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ και του
αυξημένου ποσοστού σε ΑΜΜΩΝΙΑ και ΝΙΡΤΩΔΗ .
-Η κατανάλωση του νερού αυτού, που είναι ακατάλληλο για ανθρώπινη
χρήση, από τους κατοίκους της Κοινότητας Διμηνιού Κορινθίας και
ιδιαίτερα από παιδιά, δυστυχώς έφερε δυσάρεστα αποτελέσματα για
την υγεία τους.
Συγκεκριμένα νοσηλεύτηκαν δύο παιδιά ηλικίας [3] και [6] ετών,
κατοίκων οικογενειών Κοινότητας Διμηνιού Κορινθίας, στο Νοσοκομείο
«ΜΗΤΕΡΑ» με σοβαρές παθήσεις [Εμπύρετη γαστρεντερίτιδα από
σαλμονέλα ].
Νικόλαος Ζαχαρόπουλος

Leave a Reply