Υποβλήθηκε σήμερα το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου 2014-2020 με προϋπολογισμό 4.900.000,00 €

0

Το έργο αφορά την Διαμόρφωση της Π.Ε.Ο Κορίνθου-Πατρών από τον Ισόπεδο Κόμβο Αρχαίας Κορίνθου έως τον Ισόπεδο Κόμβο Λεχαίου και την κατασκευή ενός Σύνθετου Κόμβου στην Συμβολή των οδών Π.Ε.Ο. και Π.Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου στους Αγίους Θεοδώρους (Διυλιστήρια Motor Oil).

Είναι ένα έργο σημαντικό για την αντιμετώπιση της επικινδυνότητας στα σημεία αυτά καθώς αφενός η υφιστάμενη δομή έχει παρατηρηθεί ότι προκαλεί προβλήματα οδικής ασφάλειας λόγω κυκλοφοριακής συμφόρησης και τροχαίων ατυχημάτων και αφετέρου το εθνικό οδικό δίκτυο στα σημεία αυτά παρουσιάζει ελλείψεις συντήρησης και σήμανσης λόγω ανεπάρκειας σχετικής χρηματοδότησης.

Με αυτό το έργο θα βελτιωθούν οι κυκλοφοριακές συνδέσεις με αποτέλεσμα την ταχύτερη και ασφαλέστερη πρόσβαση σε τοποθεσίες τουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος όπως είναι η Διώρυγα του Ισθμού, ο Αρχαιολογικός χώρος του Αρχαίου Λιμένα Κορίνθου αλλά και οι παραθαλάσσιες περιοχές της Κορίνθου.

Leave a Reply