ΥΠΟΙΚ: Δραστική μείωση φόρων, βελτίωση 120 δόσεων και εξόφληση κρατικών οφειλών

0

η βελτίωση της ειδικής ρύθμισης των 120 δόσεων για όσους χρωστούν μέχρι 3.000 ευρώ στην εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία και την εισαγωγή πλαισίου για ευνοϊκή μεταχείριση των συνεπών φορολογούμενων και δανειοληπτών, την άμεση εφαρμογή των προεκλογικών δεσμεύσεων για τη μείωση των φορολογικών βαρών, την αποπληρωμή των οφειλών προς ιδιώτες αλλά και σειρά παρεμβάσεων για το “νοικοκύρεμα” των δημοσίων οικονομικών και την τόνωση της ανάπτυξης περιλαμβάνει ο κυβερνητικός σχεδιασμός για το ΥΠΟΙΚ που δόθηκε στη δημοσιότητα

Στο κυβερνητικό σχέδιο για το ΥΠΟΙΚ προβλέπεται η μείωση του φόρου στις επιχειρήσεις από το 28% στο 20% σε βάθος διετίας. Το 2020 θα μειωθεί στο 24% και το 2021 στο 20%. Επίσης προβλέπεται  η μείωση του φόρου μερισμάτων των μετόχων από 10% σε 5%, το 2020.

Στόχος είναι επίσης η άμεση μείωση του ΦΠΑ για όλο το τουριστικό πακέτο στο 13% από 24% (με τελικό στόχο το 11%) και  η επανεξέταση του φόρου διαμονής στα τουριστικά καταλύματα. 

Προβλέπεται επίσης η μεταφορά του ΕΝΦΙΑ στην τοπική αυτοδιοίκηση (σ.σ. σύμφωνα με πληροφορίες σε βάθος χρόνου), αλλά και η μείωση της φορολογίας στο 10% για όλες τις ομάδες παραγωγών και τα συνεργατικά σχήματα.

Στο έργο του υπουργείου μεταφέρονται και οι δεσμεύσεις έναντι των θεσμών για την υλοποίηση δράσεων για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Επίσης το ίδιο ισχύει για την έγκαιρη ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την προστασία της πρώτης κατοικίας.

Στο πλαίσιο της εξωστρέφειας προβλέπονται επίσης δράσεις ενοποίησης των επιμέρους δομών για την εξωστρέφεια σε έναν ενιαίο φορέα (Δημιουργία δομής στο Υπ. Εξωτερικών). Επίσης σχεδιάζεται η στήριξη της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων (ταχεία επιστροφή ΦΠΑ, ωράριο τελωνείων κ.λ.π.).  

Προβλέπεται επίσης στο ΥΠΟΙΚ μελέτη μετεγκατάστασης και αξιοποίηση κτιριακών υποδομών σύμφωνα με τη νέα δομή της κυβέρνησης.   

Οι δεσμεύσεις με τους θεσμούς

Το ΥΠΟΙΚ ενσωματώνει στο πρόγραμμα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση και 12 συμπεφωνημένα μέτρα της προηγούμενης κυβέρνησης στο πλαίσιο της Ενισχυμένης Εποπτείας από τους Θεσμούς. Αναλυτικά προβλέπεται:

1. Αξιολόγηση των σχεδίων δράσης της ΑΑΔΕ και του ΓΛΚ  από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
2. Πρόοδος στην στελέχωση της ΑΑΔΕ με στόχο 12500 υπαλλήλους
3. Σχέδιο 2019-2022 παρακολούθησης διαφόρων έργων συμπεριλαμβανομένου του ορισμού εκτελεστικού συμβουλίου.
4. Πλήρης ηλεκτρονικοποίηση των διαδικασιών της ΑΑΔΕ
5. Βελτίωση των δυνατοτήτων του ΓΛΚ (προσωπικό, εκπαίδευση, πόροι) για να μπορεί να ελέγχει τις προτάσεις χρηματοδότησης.
6. Κατηγοριοποίηση κατά ταμείο και κατά δραστηριότητα για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2021
7. Περαιτέρω βελτίωση της διαδικασίας κατάρτισης του προϋπολογισμού.
8. Υιοθέτηση ενοποιημένης προσέγγισης για την κατάρτιση των π/υ μέσω της μεταφοράς της ευθύνης για τον ορισμό ανωτάτων ορίων δαπανών στο ΓΛΚ.
9. Εφαρμογή χρονοδιαγράμματος εξόφλησης, με στόχο 0,5 δισ. ανεξόφλητα.
10. Λήψη απόφασης περί της διαλύσεως ή επεκτάσεως της εντολής του ΤΧΣ (στα μέσα του 2022)
11. Περαιτέρω χαλάρωση των ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων, σύμφωνα με το δημοσιευμένο χρονοδιάγραμμα
12. Εφαρμογή επιχειρησιακού προγράμματος αξιοποίησης του ΤΑΙΠΕΔ

Φοροελαφρύνσεις και στόχοι

Στο πεδίο του Υπουργείου Οικονομικών δίνεται ειδική έμφαση στην μείωση της φορολογίας με μία σειρά από παρεμβάσεις που αποτελούν προεκλογικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης. 

Μεταξύ αυτών η μείωση του ΕΝΦΙΑ, η αναστολή του φόρου υπεραξίας, του ΦΠΑ στην οικοδομική δραστηριότητα, η καθιέρωση εισαγωγικού φορολογικού συντελεστή στα φυσικά πρόσωπα από 22% στο 9% για εισοδήματα μέχρι 10.000 ευρώ χωρίς μείωση του αφορολόγητου και δημιουργία νέας προοδευτικής φορολογικής κλίμακας με χαμηλότερο ανώτατο φορολογικό συντελεστή και η σταδιακή κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και του τέλους επιτηδεύματος.

Συνολικά, σύμφωνα με τον σχεδιασμό οι στρατηγικές επιλογές του ΥΠΟΙΚ είναι:

* ισχυρή ανάπτυξη με περισσότερες επενδύσεις και νέες καλύτερες δουλειές
* Αξία στην ακίνητη περιουσία
* Διασφάλιση κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης
* Υψηλότερο διαθέσιμο εισόδημα για όλους
* Σύγχρονο Κράτος λιτό και αποτελεσματικό στην υπηρεσία του πολίτη
Ως στόχοι τίθενται οι εξής:     
* Διασφάλιση μακροοικονομικής σταθερότητας
* Ελκυστικό φορολογικό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις
* Ταχύτερη υλοποίηση ιδιωτικοποιήσεων
* Ενίσχυση ρευστότητας
* Διευκολύνσεις για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά
* Ενίσχυση του περιβάλλοντος ψηφιακής τεχνολογίας για την αντιμετώπιση της παραοικονομίας
*  Καλύτερες υπηρεσίες με σεβασμό στα χρήματα του πολίτη
* Μείωση της επιβάρυνσης από φόρους και εισφορές για μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες
* Μείωση διοικητικών και φορολογικών βαρών στην ακίνητη περιουσία

ΠΗΓΗ

Leave a Reply