Ο Υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, συναντήθηκε σήμερα, Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2017, με τους εκπροσώπους εργαζομένων με συμβάσεις καθαριότητας από την Κόρινθο και το Αίγιο, οι οποίοι διεκδικούν την εφαρμογή των σχετικών νομοθετικών διατάξεων και τη συνέχιση της απασχόλησής τους, παρά την αντίθεση των δημοτικών Αρχών.

Οι εργαζόμενοι ενημέρωσαν τον υπουργό για τα προβλήματα που συναντούν και τις αρνήσεις των Δήμων να συνεχίσουν να τους απασχολούν παρά τις ρητές αντίθετες σχετικές προβλέψεις του νόμου.

Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων ζήτησαν την παρέμβαση του υπουργείου έτσι ώστε να γίνει σεβαστό το θεσμικό πλαίσιο που τους αφορά, υποστηρίζοντας ότι είναι προσχηματικά τα επιχειρήματα που προβάλλουν οι δημοτικές Αρχές, για να υποστηρίξουν την άρνησή τους να  επαναφέρουν τους συμβασιούχους αυτών των περιπτώσεων στην εργασία τους.

Ο κ. Σκουρλέτης εξέφρασε καταρχήν το αυτονόητο, ότι ο νόμος πρέπει να τηρείται από όλους και επεσήμανε ότι, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση περιπτώσεων μη εφαρμογής του νόμου.

Αναφορικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι με συμβάσεις διαφόρων τύπων, ο Υπουργός Εσωτερικών ενημέρωσε την αντιπροσωπεία των εργαζομένων για τα νομοθετικά μέτρα που προωθεί η κυβέρνηση, ώστε να αντιμετωπιστούν ζητήματα απασχόλησης και πληρωμών, όπως πρώτο και αποκλειστικά παρουσίασε το epoli.gr.

Τέλος, σταθερή είναι η πολιτική θέση της κυβέρνησης προς την κατεύθυνση μίας δίκαιης, διαφανούς και οριστικής επίλυσης του ζητήματος των συμβάσεων ορισμένου χρόνου, κατά τρόπο που θα αίρει την πολιτική ομηρεία των εργαζομένων, με απόλυτο σεβασμό στην ενωσιακή και εθνική νομοθεσία και στις σχετικές διατάξεις του Συντάγματος.